Video số 5 – Làm sao để người khác thích mình?

[ ]

Nguyên tắc Đắc Nhân Tâm

Cách bạn nhìn người khác được quyết định bởi bạn là ai, bạn không thể nào từ chối sự thật đó được. Cho nên, giờ đây bạn đã hiểu điều quan trọng không phải là cố gắng hiểu và thay đổi người khác, mà điều quan trọng là cố gắng hiểu và thay đổi chính bản thân của mình.

Chia sẻ ý kiến của bạn:

Chia sẻ

Đăng ký tham gia khóa học QUANTUM LEAP - BƯỚC ĐẠI NHẢY VỌT với ưu đãi 90%ĐĂNG KÝ NGAY
+