Video số 3 – Làm sao để người khác tôn trọng mình?

[ ]

Ở đời, ai cũng muốn người khác tôn trọng mình. Ở đời, người ta đau khổ khi không được đối xử công bằng, bị đối xử bất công, bị ném những cái nhìn tiêu cực, hay đôi khi là khinh bỉ. Vậy làm sao để tìm được sự tôn trọng nơi người khác dành cho mình, làm sao để mỗi khi người khác nghĩ về bạn, đó là một hình ảnh tuyệt vời, và làm sao để học cách đối xử với mọi người. Dưới đây là một vài kiến thức tâm lý quan trọng cần nắm được để thu phục ĐẮC NHÂN TÂM trong thế kỷ 21.

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/lam-sao-de-nguoi-khac-ton-trong-minh/

Content: Ad Edward
Voice: Ad Pearly
Media: Ad Nubi

[ ]
Chia sẻ ý kiến của bạn:

Chia sẻ

Đăng ký tham gia khóa học QUANTUM LEAP - BƯỚC ĐẠI NHẢY VỌT với ưu đãi 90%ĐĂNG KÝ NGAY
+