Gửi chia sẻ

Với đội ngũ admin có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lãnh vực tâm lý học ứng dụng và lãnh vực life coaching, trang Tâm Lý Học Ứng Dụng sẽ là một nơi lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện hay vấn đề khó khăn bạn đang gặp phải trong cuộc sống. Vì ai cũng có một nỗi niềm cần chia sẻ…

? Gửi chia sẻ qua form sau:

Phần trả lời của các admin sẽ được đăng tải trên trang nhà Tâm Lý Học Ứng DụngFanpage Tâm Lý Học Ứng Dụng.