Tác giả: CTV Steppe

Một marketer yêu nghề và luôn khao khát được thực hiện các kế hoạch Marketing sáng tạo chạm tới tâm trí khách hàng.

Đăng ký tham gia khóa học QUANTUM LEAP - BƯỚC ĐẠI NHẢY VỌT với ưu đãi 90%ĐĂNG KÝ NGAY
+