Tác giả: CTV Eira

Không có gì ngoài vốn Tiếng Anh đủ dùng và một cái tôi to đùng. Sau này không biết có theo ngành tâm lý học không nhưng rất thích tìm hiểu tâm lý và lắng nghe người khác.

Đăng ký tham gia khóa học QUANTUM LEAP - BƯỚC ĐẠI NHẢY VỌT với ưu đãi 90%ĐĂNG KÝ NGAY
+