Tác giả: CTV Eira

Không có gì ngoài vốn Tiếng Anh đủ dùng và một cái tôi to đùng. Sau này không biết có theo ngành tâm lý học không nhưng rất thích tìm hiểu tâm lý và lắng nghe người khác.

Hãy khám phá bí quyết thấu hiểu bản thân, định hướng cho tương lai để làm chủ cuộc sống của bạn ngay hôm nay!TÌM HIỂU NGAY
+