Tác giả: Ad Kiri

Kiri tốt nghiệp ngành Tâm Lý Học của trường Murdoch (Úc), type MBTI của Kiri là INTP - hay được gọi là 'Kẻ lý tính lười biếng' (the lazy rational) do thích suy nghĩ mà hông thích làm.