Tác giả: Charlotte

Charlotte đang làm nghiên cứu sinh ở Hàn ngành Kỹ thuật Khoa học Thần Kinh, thích đọc sách và nghiên cứu về tâm lý, xã hội. Charlotte mong muốn chia sẻ những gì đã học, đã trải nghiệm và hy vọng các bài viết của mình có ích cho bạn đọc.

Đăng ký tham gia khóa học QUANTUM LEAP - BƯỚC ĐẠI NHẢY VỌT với ưu đãi 90%ĐĂNG KÝ NGAY
+